LLG - PL - Trening Rozwoju Intuicji
STRONA GŁÓWNA O NAS Laminine LAMIDERM WSPÓŁPRACA Rozwój KONTAKT

Trening Rozwoju Intuicji

…Życie człowieka jest pasmem podejmowania decyzji, które mózg człowieka podejmuje na podstawie przychodzącej informacji do niego z zewnątrz. 
Decyzje będą trafne tylko wtedy, gdy informacje przekazane mózgu były prawidłowe. 
Informacji na bieżąco mózgu dostarczają zmysły, które są swoistymi pośrednikami między nim a otaczającym nas światem. Ale z powodu osobliwości budowy fizycznej, możliwości narządów zmysłów są ograniczone. Mogą się pomylić, dostarczyć błędną lub nie pełną informacje. Decyzja podjęta na podstawie błędnej informacji dla człowieka może być fatalna w skutkach.
 
Mózg z otaczającego świata jest zdolny przyjmować informacje wprost, pomijając narządy zmysłów i przekazywana następnie mózgu będzie zawsze pełną i pewną. Człowiek przestaje podejmować błędne decyzje. Właśnie dla tego ważnym jest nauczyć się aktywizować tą zdolność u każdego człowieka.
 
Metoda aktywizacji polega na likwidacji bariery psychologicznej w mózgu człowieka do możliwości pobierania informacji bezpośrednio oraz pobudzenia mózgu do rozpoczęcia otrzymywania informacji przez nowe źródło.
 
Obecność bariery psychologicznej u człowieka można tłumaczyć jego wyobrażeniem o drogach otrzymywania informacji z zewnątrz za pomocą pięciu zmysłów, jak o jedynie możliwych. Takie pojmowanie ma podstawę genetyczną, bazującą się na setkach milionów lat ewolucji życia na Ziemi. 
Celem metody – przezwyciężyć utrwalone przekonania i otworzyć dla mózgu nowe źródło otrzymywania informacji z zewnątrz.
 
Metoda aktywizacji bezpośredniego przyjmowania informacji obejmuję dwa kolejne etapy:
  1. Usunięcie bariery psychologicznej na poziomie świadomości człowieka.
  2. Usunięcie bariery psychologicznej na poziomie podświadomości człowieka. 
Na zajęciach ze zjawiska "Jasnowidzenie" jest zdejmowana otoczka mistyczna, u kursantów buduję się świadomą podstawę do rozwoju nowych umiejętności.
Podczas treningu osoby są stawiani w sytuacje, kiedy mózg nie jest w stanie otrzymywać informacje w tradycyjny sposób, jest zmuszony do "poszukiwania" nowych źródeł otrzymywania informacji. W trakcie zajęć kursańci za każdym razem sprawdzają wiarygodność dostarczanych informacji.
Wielokrotny pozytywny wynik wzmocni podświadomość o realności otrzymywania informacji nową drogą, co w ostateczności doprowadzi do likwidacji bariery psychologicznej i aktywizacji w/w zdolności.
 
Podczas ćwiczeń likwiduje się w pamięci genetycznej informację o niemożliwości otrzymywania informacji z zewnątrz inaczej, niż za pomocą pięciu zmysłów.
Kursańci zapoznają się z możliwościami, które otwierają się przed człowiekiem przy aktywizacji zdolności bezpośredniego przyjmowania informacjii przez mózg.

Koszt: 2000 zł.

contact@lifeleadergroup.com
+48 501 41 61 07
 
POPRZEDNI
7 poziomów Lidera
NASTĘPNY
Metoda Bronnikowa

Formularz kontaktowy